email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Baranya Megyei Szervezet

A megalakulás körülményei:

A Baranya megyei Szervezet a Pécsi Szervezet jogutódjaként jött létre 1979-ben, amikor a Pécsi, Komlói és Mohácsi csoport alakult és kezdte meg tevékenységét. A Baranya Megyei Szervezet megalakulását ezért a Pécsi Szervezet megalakításának időpontjával jegyezzük: 1951. július 27.

 

Főbb tevékenységi köre (szakosztályi, illetve szakbizottsági bontásban):

 

Szervezetünket a Sophiana Gépgyár és a Gépipari Technikum szakemberei alakították meg, az új tudományos eredmények megismerése, illetve a gépipari-műszaki közvélemény formálása céljából. Ezeket a célokat kiegészítették később a térség gépipari szakembereinek az összefogása témakörrel. A 80-as években élte a megyei Szervezet a virágkorát, amikor az alábbi szakosztályok és csoportok működtek aktívan a Szervezetben:

 

Szakosztályok:

 

Bányagépész

Építőgépész

Finommechanikai

Mezőgépész

Öntödei

Technológiai

Vegyigépészeti

 

Szakbizottságok:

 

Korróziós

Tudományos- és Oktatási

Tűzbiztonsági

 

Csoportok:

 

Ifjúsági

Komlói

Mohácsi

Szászvári

 

 

 

Ebben az időszakban a Baranya megyei Szervezet taglétszáma meghaladta a 400 főt. Valamennyi pécsi és baranyai gépipari jellegű vállalat, valamint a Mecseki Ércbányászati Vállalat jogi tag illetve bázis vállalata volt. A Szervezet számos helyi rendezvényt, tanulmányutat, bemutatót és kiállítást szervezett.

 

Évente 2-5 alkalommal országos nagyrendezvény – konferencia, nemzetközi kiállítás, szimpózium és tanácskozás – jelezte a szervezőmunka eredményét.

 

Az Egyesület számos baranyai tagtársunkat részesítette kitüntetésben, elismerve ezzel kiemelkedő munkájukat.

 

A rendszerváltás új fordulatot hozott a városban és a megyében. 1990-től megkezdődött a gépipari vállalatok leépülése és a legjelentősebb jogi tagvállalat, a Mecseki Ércbányászati Vállalat visszafejlesztése. Ebben a helyzetben számtalan tagtársunk vált munkanélkülivé, vagy jobb esetben nyugdíjassá. Tagtársaink több próbálkozásunk ellenére elfordultak az Egyesülettől saját megélhetési problémáik megoldása, illetve nyugdíjasként a befelé fordulás miatt.

 

Az elnök, a társelnök, a titkár és néhány, főleg a PMMF tanáraiból alakult kis csoport tartja életben a Baranya megyei Szervezetet. A megyei MTESZ-el közösen szervezett rendezvények (Országos Karbantartási konferencia, Jubileumi Bányagépész konferencia stb.) jelzik, hogy él még a Szervezet.

 

Elnök, titkár neve, működésük időtartama a megalakulástól kezdve (szakosztályi, illetve szakbizottsági bontásban):

 

Pécsi Szervezet                        Elnök                                                  Titkár

 

1951-54                                  Schindler Aurél                                    Hellényi Miksa

1954-56                                  Révész István                                      Hellényi Miksa

1956-57                                  Vidákovics Nándor                             Hellényi Miksa

1957-59                                  Gáti Zoltán                                          Hellényi Miksa

1959-61                                  Gáti Zoltán                                          Keresztes János

1961-65                                  Gáti Zoltán                                          Szabó Sándor

1965-69                                  Hellényi Miksa                         Szabó Sándor

1969-79                                  Kovács László                         Schreck István

 

Baranya megyei Szervezet

 

1979-84                                  Kovács László                         Schreck István

1984-89                                  Kovács László                         Schreck István

1989-                                      Kovács László                         Schreck István

 

A szakosztályok, szakbizottságok és csoportok elnökeinek, titkárainak, illetve vezetőinek neve a 80-as években:

 

                                               Elnök                                                  Titkár

 

Bányagépész Szakosztály         Bánik Jenő                                          Harangozó Mihály

Építőgépész Szakosztály          Juhász Lajos                                        Sztrancsik Elek

Finommechanikai Szakoszt.     Keresztes János                                  -

Mezőgépész Szakosztály         Árvai András                                       Gáspár Zoltán

Öntödei Szakosztály                Baritz Imre                                          Lévai József

Technológiai Szakosztály         Frei János                                           Haraszti Gyula

Vegyipargépész Szakoszt.        Róka Péter                                          Pálffy Norbert

Korróziós Szakbizottság          Dr. Paller Gáspár                                Dani Sándor

Tud. és Okt. Szakbiz.              Dr. Kosaras Gellért                             Dr. Vétek Lajos

Tűzbiztonsági Szakbiz. Bebesi Jenő                                         -

Komlói Csoport                      vezetője                                              Szabó Zoltán

Mohácsi Csoport                     vezetője                                              Baritz Imre

Szászvári Csoport                    vezetője                       Mikó Sándor és Huszti László

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 

Eszék (Jugoszlávia)                                                     1975-80 között

Schwerin (NDK)                                                        1980-86 között

Szliven (Bulgária)                                                        1980-85 között

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

 

BÁNKI DONÁT DÍJ

Kovács László                                                      1978

Schreck István                                                      1983

 

PATTANTYUS DÍJ

 

Sztrancsik Elek >                                                  1987

 

Egyesületi Érem

 

Hellényi Miksa >                          1969

Bozóti József >       1970, 1981, 1985

Jakabos Endre                              1971

Juhász Lajos                                 1971

Czakó János                                 1972

Kovács László                              1972

Schreck István                  1972, 1993

Sztrancsik Elek >              1974 1980

Tóth Ferenc                                  1975

Hegedüs Béla >                            1976

Helesfai Ödön                              1976

Árvai András                                1977

Harangozó Mihály                        1977

Kiss József                                   1978

Pethes Róbert                               1978

Váradi Imre                                  1979

Vétek Lajos                                 1979

Zelenik István                               1980

Szabó László >                            1981

Dani Sándor                                 1982

Róka Péter                                   1982

Dr. Paller Gáspár                          1983

Mudri Béla                                   1983

Bányai József                                1984

Koszorús Pál                                1984

Kosaras Gellért                            1985

Gerbecz Tivadar >                       1985

Bimbó József                                1986

Bánik Jenő                                   1987

Vicenz Ottó                                  1988

Kosaras Gellért                            1988

 

Kitüntetettjeinken kívül kiemelkedő szerepük volt még szervezetünk életében:

 

1980-as években:                                                                

 

Árpádi József >

Frei János

Haraszti Gyula

Keresztes János

Pálffy Norbert

Szirmai CsabaVDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS